Familieejede virksomheder: De største trusler er interne relationer

De frygter interne konflikter mere end digital disruption og hastige forandringer i verdensøkonomien.

København, 26. juni 2017
De familieejede virksomheder er et stærkt fundament i samfundet. En lang række af de mest succesfulde virksomheder har mange år på bagen og bidrager betydeligt til Danmarks velfærd gennem jobskabelse og skatter. Derfor er den langsigtede overlevelse for de danske familieejede virksomheder vigtig.

Når man spørger næste generation af ledere i familieejede virksomheder, hvad de ser som den største trussel mod virksomhedens overlevelse, så peger 38 procent af dem på interne familiære forhold. 24 procent ser den største trussel i forandringer i familierelationerne. Mens 14 procent ser generationsskiftet som den største trussel. Kun 20 procent ser markedsforandringer som den største trussel. Det er nogle af resultaterne fra Deloittes årlige NextGen-undersøgelse, hvor Deloitte har interviewet 268 kommende ledere fra internationale familieejede virksomheder om vækst, strategi, markedsforandringer og generationsskifter.

“De kommende ledere af familievirksomhederne ser den største trussel mod virksomheden komme indefra og ikke udefra. De er ligeså opmærksomme på disruption og markedsforandringer som alle andre ledere. Det særlige er bare, at de frygter intern konflikt, generationsskifte og forandringer i de familiære relationer endnu mere,” siger partner i Deloitte Thomas Rosquist Andersen, som dagligt rådgiver familieejede virksomheder.

Anni Stæhr Thomsen, der forsker i generationsskifter og er tidligere underviser på Aarhus Business College, genkender den store frygt for, at de interne familierelationer kan skade virksomheden.

”Generationsskiftet og relationerne mellem familiemedlemmer og generationer er reelt en kæmpe trussel. Ét af de største problemer er, at den gamle generation ikke tidligt nok går i gang med at få de unge med på vognen. Dermed risikerer de, at kulturen og værdierne ikke overføres, og at der ikke skabes emotionelt ejerskab. Man kan ikke tidligt nok inddrage de unge i rejsen og skabe tryghed og tillid til, at de er gode nok. De unge vil typisk gerne, men det tager tid at blive uddannet og blive en dygtig leder,” siger Annie Stæhr Thomsen.

Thomas Rosquist Andersen fra Deloitte peger på, at der findes konkrete metodeapparater, der kan hjælpe familierne.

”Typisk har den ældste generation masser af erfaring med at omstille virksomheden, når markedet forandrer sig. Men de har ofte ingen erfaring med generationsskifter og de mange følelser, der kan være på spil. Vi arbejder derfor med familierne, så de kan få defineret deres roller, afstemt forventninger og sat ord på, hvorfor man driver virksomhed sammen. Denne form for dialog om fælles værdier og fremtidsvisioner mindsker risikoen for konflikter og gøder jorden for generationsskiftet,” siger han.

Next-Gen-undersøgelsen viser også, at de kommende ledere forventer disruption på deres markeder de næste to til tre år. 32 procent ser det som sandsynligt, mens 15 procent ser det som meget sandsynligt. Endvidere forventer 27 procent at tabe markedsandele til nye konkurrenter. 17 procent mener, at deres medarbejdere mangler kompetencer til at håndtere de ventede markedsforandringer, mens 35 procent mener, at medarbejderne delvist mangler kompetencerne.

Kontakt
Thomas Rosquist Andersen, partner i Deloitte, tlf. 21 54 32 45 / thandersen@deloitte.dk
Download NextGen Survey 2017